<var id="zp5tz"></var>
<cite id="zp5tz"></cite>
<var id="zp5tz"><strike id="zp5tz"><listing id="zp5tz"></listing></strike></var>
<cite id="zp5tz"></cite>
<var id="zp5tz"><video id="zp5tz"></video></var>
<cite id="zp5tz"></cite>
<var id="zp5tz"><strike id="zp5tz"><thead id="zp5tz"></thead></strike></var>
<var id="zp5tz"><video id="zp5tz"><thead id="zp5tz"></thead></video></var>
<var id="zp5tz"><video id="zp5tz"><thead id="zp5tz"></thead></video></var>
<var id="zp5tz"><video id="zp5tz"><menuitem id="zp5tz"></menuitem></video></var>
<var id="zp5tz"></var>
<cite id="zp5tz"><video id="zp5tz"></video></cite><var id="zp5tz"></var>
<var id="zp5tz"><strike id="zp5tz"><listing id="zp5tz"></listing></strike></var>
<var id="zp5tz"><dl id="zp5tz"><listing id="zp5tz"></listing></dl></var>
<var id="zp5tz"></var>
<ins id="zp5tz"><video id="zp5tz"></video></ins>
<cite id="zp5tz"><span id="zp5tz"></span></cite>
<cite id="zp5tz"><span id="zp5tz"><menuitem id="zp5tz"></menuitem></span></cite>
<var id="zp5tz"></var>

新天地教學視頻教程,UG視頻教程,UG模具設計,UG編程,UG曲面造型,PROE視頻教程,PROE產品結構設計,PROE曲面造型PowerMILL編程,四五軸編程,車銑視頻教程,五金模設計,Moldflow模流分析,SolidWorks機械設計,CATIA造型設計,CAD視頻教程,Geomagic視頻教程,VERICUT教程,esprit教程,車床線割視頻教程

  • 首頁
  • >
  • CATIA系列
  • >
  • CATIA V5R20數控編程加工實例精解視頻教程 CNC編程
Cloud Zoom small image
CATIA V5R20數控編程加工實例精解視頻教程 CNC編程

CATIA V5R20數控編程加工實例精解視頻教程 CNC編程

20.00
當前銷售數量:4
 折扣:6.67折
本單僅剩2000份,欲購從速
數量: 庫存 100
  • 詳情
  • 特別提示
  • 評價

所有教程下載地址:www.www.sjzpentuji.com/newsdetail_77149.html  亦支持發快遞(光盤)具體需聯系QQ:2767376626或其他新QQ(查看)

 ◆01.CATIA V5R20數控編程加工視頻教程 [打開] 
 ◆ch02 [打開] 
 ├┈2.02 進入加工模塊.exe 
 ├┈2.03 建立毛坯零件.exe 
 ├┈2.04 零件操作定義.exe 
 ├┈2.05 定義幾何參數.exe 
 ├┈2.06 定義刀具參數.exe 
 ├┈2.07 定義進給率.exe 
 ├┈2.08 定義刀具路徑參數.exe 
 ├┈2.09 定義進刀退刀路徑.exe 
 ├┈2.10 刀 路 仿 真.exe 
 ├┈2.11 余量過切檢測.exe 
 ├┈2.12 后 處 理.exe 
 ◆ch03.05 [打開] 
 
 ├┈3.5.1 兩平面間輪廓銑削.exe 
 ├┈3.5.2 兩曲線間輪廓銑削.exe 
 ├┈3.5.3 曲線與曲面間輪廓銑削.exe 
 ├┈3.5.4 側面銑削.exe 
 ├┈3.2 平 面 銑 削.exe 
 ├┈3.3 粗 加 工.exe 
 ├┈3.4 多型腔銑削.exe 
 ├┈3.6 曲 線 銑 削.exe 
 ├┈3.7 凹 槽 銑 削.exe 
 ├┈3.8 點到點銑削.exe 
 ├┈3.9 孔 加 工.exe 
 ◆4.10 加 工 特 征 [打開] 
 
 ◆4.10.3 建立幾何區域 [打開] 
 
 ├┈1.建立點元素.exe 
 ├┈2.建立平面區域.exe 
 ├┈3.建立線串幾何區域.exe 
 ├┈4.建立曲面(或零件)加工區域.exe 
 ├┈4.10.1 加工區域.exe 
 ├┈4.10.2 二次加工區域.exe 
 ◆4.11 編輯數控刀路 [打開] 
 ◆4.11.6 其他操作 [打開] 
 ├┈1.刀具碰撞點分離.exe 
 ├┈2.檢查刀具長度.exe 
 ├┈3.建立幾何特征.exe 
 
 ├┈4.11.1 編輯刀位點.exe 
 ├┈4.11.2 編輯區域.exe 
 ├┈4.11.3 刀路變換.exe 
 ├┈4.11.4 刀路連接.exe 
 ├┈4.11.5 改變進刀 退刀.exe 
 ├┈4.2 等高線粗加工.exe 
 ├┈4.3 投影粗加工.exe 
 ├┈4.4 投 影 加 工.exe 
 ├┈4.5 等高線加工.exe 
 ├┈4.6 輪廓驅動加工.exe 
 ├┈4.7 等參數加工.exe 
 ├┈4.8 螺 旋 加 工.exe 
 ├┈4.9 清 根 加 工.exe 
 
 ◆ch05 [打開] 
 
 ◆ch05.10 [打開] 
 
 ├┈5.10.1 外螺紋車削.exe 
 ├┈5.10.2 內螺紋加工.exe 
 
 ├┈5.2 粗車加工.exe 
 ├┈5.3 溝槽車削加工.exe 
 ├┈5.4 凹槽車削加工.exe 
 ├┈5.5 輪廓精車加工.exe 
 ├┈5.6 溝槽精車加工.exe 
 ├┈5.7 順序車削.exe 
 ├┈5.8 斜升粗車加工.exe 
 ├┈5.9 斜升凹槽精車加工.exe 
 
 ◆ch06 [打開] 
 
 ◆ch06.01 [打開] 
 
 ├┈Task10.等參數加工.exe 
 ├┈Task11.鉆孔加工.exe 
 ├┈Task12.保存文件.exe 
 ├┈Task1.打開模型文件并進入加工模塊.exe 
 ├┈Task2.零件操作定義.exe 
 ├┈Task3.平面粗加工.exe 
 ├┈Task4.型腔銑削.exe 
 ├┈Task5.跟隨曲線銑削.exe 
 ├┈Task6.平面銑削(一).exe 
 ├┈Task7.平面銑削(二 ).exe 
 ├┈Task8.輪廓銑削.exe 
 ├┈Task9.等高線加工.exe 
 
 ◆ch06.02 [打開] 
 
 ├┈Task10.螺旋加工.exe 
 ├┈Task11.保存文件.exe 
 ├┈Task1.打開模型文件并進入加工模塊.exe 
 ├┈Task2.零件操作定義.exe 
 ├┈Task3.等高粗加工.exe 
 ├┈Task4.投影加工(一).exe 
 ├┈Task5.等高粗加工.exe 
 ├┈Task6.投影加工(二).exe 
 ├┈Task7.等高線加工(一).exe 
 ├┈Task8.投影加工(三).exe 
 ├┈Task9.投影加工(四).exe 
 
 ◆ch06.03 [打開] 
 
 ├┈Task10.型腔銑削.exe 
 ├┈Task11.螺旋加工(二).exe 
 ├┈Task12.保存文件.exe 
 ├┈Task1.打開模型文件并進入加工模塊.exe 
 ├┈Task2.建立毛坯零件.exe 
 ├┈Task3.零件操作定義.exe 
 ├┈Task4.等高粗加工(一).exe 
 ├┈Task5.等高粗加工(二).exe 
 ├┈Task6.等高線加工(一).exe 
 ├┈Task7.等高線加工(二).exe 
 ├┈Task8.螺旋加工.exe 
 ├┈Task9.輪廓驅動加工.exe 
 
 ◆ch06.04 [打開] 
 
 ├┈Task10.型腔銑削(二).exe 
 ├┈Task11.保存文件.exe 
 ├┈Task1.打開模型文件并進入加工模塊.exe 
 ├┈Task2.零件操作定義.exe 
 ├┈Task3.等高粗加工.exe 
 ├┈Task4.等高線加工(一).exe 
 ├┈Task5.等高線加工(二).exe 
 ├┈Task6.投影加工(一).exe 
 ├┈Task7.投影加工(二).exe 
 ├┈Task8.螺旋加工.exe 
 ├┈Task9.型腔銑削(一).exe 
 
 ◆ch06.05 [打開] 
 
 ├┈Task10.螺旋加工(二).exe 
 ├┈Task11.平面銑削.exe 
 ├┈Task12.保存文件.exe 
 ├┈Task1.打開模型文件并進入加工模塊.exe 
 ├┈Task2.零件操作定義.exe 
 ├┈Task3.等高粗加工.exe 
 ├┈Task4.輪廓驅動加工.exe 
 ├┈Task5.投影加工.exe 
 ├┈Task6.等高線加工.exe 
 ├┈Task7.型腔銑削.exe 
 ├┈Task8.螺旋加工(一).exe 
 ├┈Task9.清根加工.exe 
 
 ◆02.CATIA V5R20數控加工實例精解視頻教程 [打開] 
 
 ◆ch01 [打開] 
 
 ├┈實例1 餐盤加工-01.avi 
 ├┈實例1 餐盤加工-02.avi 
 ├┈實例1 餐盤加工-03.avi 
 ├┈實例1 餐盤加工-04.avi 
 ├┈實例1 餐盤加工-05.avi 
 ├┈實例1 餐盤加工-06.avi 
 
 ◆ch02 [打開] 
 
 ├┈實例2 固定板加工-01.avi 
 ├┈實例2 固定板加工-02.avi 
 ├┈實例2 固定板加工-03.avi 
 ├┈實例2 固定板加工-04.avi 
 ├┈實例2 固定板加工-05.avi 
 ├┈實例2 固定板加工-06.avi 
 ├┈實例2 固定板加工-07.avi 
 ├┈實例2 固定板加工-08.avi 
 ├┈實例2 固定板加工-09.avi 
 ├┈實例2 固定板加工-10.avi 
 
 ◆ch03 [打開] 
 ├┈實例3 微波爐旋鈕凸模加工-01.avi 
 ├┈實例3 微波爐旋鈕凸模加工-02.avi 
 ├┈實例3 微波爐旋鈕凸模加工-03.avi 
 ├┈實例3 微波爐旋鈕凸模加工-04.avi 
 
 ◆ch04 [打開] 
 ├┈實例4 微波爐旋鈕凹模加工-01.avi 
 ├┈實例4 微波爐旋鈕凹模加工-02.avi 
 ├┈實例4 微波爐旋鈕凹模加工-03.avi 
 ├┈實例4 微波爐旋鈕凹模加工-04.avi 
 
 ◆ch05 [打開] 
 ├┈簡單凸模加工-r01.avi 
 ├┈簡單凸模加工-01-01.avi 
 ├┈簡單凸模加工-01-02.avi 
 ├┈簡單凸模加工-01-03.avi 
 ├┈簡單凸模加工-02.avi 
 
 ◆ch06 [打開] 
 ├┈實例6 鞋跟凸模加工-01.avi 
 ├┈實例6 鞋跟凸模加工-02.avi 
 ├┈實例6 鞋跟凸模加工-03.avi 
 ├┈實例6 鞋跟凸模加工-04.avi 
 
 ◆ch07 [打開] 
 ├┈印章車削加工-r01.avi 
 ├┈印章車削加工-01-01.avi 
 ├┈印章車削加工-01-02.avi 
 ├┈印章車削加工-02.avi 
 
 ◆ch08 [打開] 
 ├┈訂書機墊凹模加工-r01.avi 
 ├┈訂書機墊凹模加工-r02.avi 
 ├┈訂書機墊凹模加工-01-01.avi 
 ├┈訂書機墊凹模加工-01-02.avi 
 ├┈訂書機墊凹模加工-01-03.avi 
 ├┈訂書機墊凹模加工-01-04.avi 
 ├┈訂書機墊凹模加工-02.avi 
 ├┈訂書機墊凹模加工-03.avi 
 
 ◆ch09 [打開] 
 ├┈電話機凸模加工-r01.avi 
 ├┈電話機凸模加工-01.avi 
 ├┈電話機凸模加工-02-01.avi 
 ├┈電話機凸模加工-02-02.avi 
 ├┈電話機凸模加工-02-03.avi 
 
 ◆ch10 [打開] 
 ├┈電話機凹模加工-r01.avi 
 ├┈電話機凹模加工-01-01.avi 
 ├┈電話機凹模加工-01-02.avi 
 ├┈電話機凹模加工-02-01.avi 
 ├┈電話機凹模加工-02-02.avi 
 
 ◆ch11 [打開] 
 ├┈實例11 鼠標蓋凹模加工-01.avi 
 ├┈實例11 鼠標蓋凹模加工-02.avi 
 ├┈實例11 鼠標蓋凹模加工-03.avi 
 ├┈實例11 鼠標蓋凹模加工-04.avi 
 
 ◆ch12 [打開] 
 ├┈連接板凹模加工-r01.avi 
 ├┈連接板凹模加工-r02.avi 
 ├┈連接板凹模加工-01-01.avi 
 ├┈連接板凹模加工-01-02.avi 
 ├┈連接板凹模加工-01-03.avi 
 ├┈連接板凹模加工-02-01.avi 
 ├┈連接板凹模加工-02-02.avi 
 ├┈連接板凹模加工-02-03.avi 
 ├┈連接板凹模加工-02-04.avi 
 ├┈連接板凹模加工-02-05.avi 
 ├┈連接板凹模加工-02-06.avi 
 ├┈連接板凹模加工-03.avi 
 
 ◆03.CATIA V5R20數控加工實例精解視頻教程 [打開] 
 
 ◆ch13 [打開] 
 ├┈實例13 煙灰缸凹模加工-01.avi 
 ├┈實例13 煙灰缸凹模加工-02.avi 
 ├┈實例13 煙灰缸凹模加工-03.avi 
 ├┈實例13 煙灰缸凹模加工-04.avi 
 
 ◆ch14 [打開] 
 ├┈煙灰缸凸模加工-r01.avi 
 ├┈煙灰缸凸模加工-01-01.avi 
 ├┈煙灰缸凸模加工-01-02.avi 
 ├┈煙灰缸凸模加工-01-03.avi 
 ├┈煙灰缸凸模加工-02-01.avi 
 ├┈煙灰缸凸模加工-02-02.avi 
 ├┈煙灰缸凸模加工-02-03.avi 
 ├┈泵體端蓋加工-r01.avi 
 ├┈泵體端蓋加工-r02.avi 
 ├┈泵體端蓋加工-01.avi 
 ├┈泵體端蓋加工-02-01.avi 
 ├┈泵體端蓋加工-02-02.avi 
 ├┈泵體端蓋加工-02-03.avi 
 ├┈泵體端蓋加工-02-04.avi 
 ├┈泵體端蓋加工-02-05.avi 
 ├┈泵體端蓋加工-03.avi 
 
 ◆ch16 [打開] 
 ├┈實例16 齒輪銑削加工-01.avi 
 ├┈實例16 齒輪銑削加工-02.avi 
 ├┈實例16 齒輪銑削加工-03.avi 
 ├┈實例16 齒輪銑削加工-04.avi 
 ├┈實例16 齒輪銑削加工-05.avi 
 ├┈實例16 齒輪銑削加工-06.avi 
 
 ◆ch17 [打開] 
 ├┈階梯軸車削加工-r01.avi 
 ├┈階梯軸車削加工-01.avi 
 ├┈階梯軸車削加工-02-01.avi 
 ├┈階梯軸車削加工-02-02.avi 
 ├┈階梯軸車削加工-02-03.avi 
 ├┈階梯軸車削加工-02-04.avi 
 ├┈階梯軸車削加工-02-05.avi 
 ├┈螺紋軸車削加工-r01.avi 
 ├┈螺紋軸車削加工-01-01.avi 
 ├┈螺紋軸車削加工-01-02.avi 
 ├┈螺紋軸車削加工-01-03.avi 
 ├┈螺紋軸車削加工-02-01.avi 
 ├┈螺紋軸車削加工-02-02.avi 
 ├┈螺紋軸車削加工-02-03.avi 
 
 ◆ch19 [打開] 
 ◆reference [打開] 
 ├┈墊板凸模加工-r01.avi 
 ├┈墊板凸模加工-r02.avi 
 ├┈墊板凸模加工-01-01.avi 
 ├┈墊板凸模加工-01-02.avi 
 ├┈墊板凸模加工-01-03.avi 
 ├┈墊板凸模加工-01-04.avi 
 ├┈墊板凸模加工-02-01.avi 
 ├┈墊板凸模加工-02-02.avi 
 ├┈墊板凸模加工-02-03.avi 
 ├┈墊板凸模加工-02-04.avi 
 ├┈墊板凸模加工-03.avi 
 
 ◆04.CATIA V5 R20多軸數控加工典型實例詳解視頻教程 [打開] 
 ├┈3.1.avi 
 ├┈3.2.avi 
 ├┈3.3.avi 
 ├┈4.1.avi 
 ├┈4.2.avi 
 ├┈4.3.avi 
 ├┈5.1.avi 
 ├┈5.2.avi 
 ├┈6.1.avi 
 ├┈6.2.avi 
 ├┈7.1.avi 
 ├┈7.2.avi 

大小8.5G 
欧美1卡2卡3卡,一卡二卡三卡四卡在线播放,欧美一卡二卡三卡免费版,e本大道一卡二卡入在线观看,卡一卡二卡三免费网站 最好看的2019中文字幕国语| 小说区电影区图片区偷拍| 办公室爆乳女秘囗交在线观看| 大地影院神马电影| 动漫学生露尿口裸体无遮挡| 又黄又粗又爽免费观看| 亲嘴亲胸揉胸膜下刺激视频| 做性视频大全在线观看| 亚洲欧洲自拍拍偷综合| 卡1卡2卡3卡4免费视频| 暖暖中文HD高清视频在线观看| 欧美精品VIDEOFREE720| 青色青草热在线网站观看| 国色天香一卡二卡三卡四卡vr| 男人的天堂A视频区在线| 国产成人亚洲综合无码加勒比| 免费无码国模国产在线观看| 老师啪到学生下面流水视频| 女人国产裸体舞在线播放| 制服丝袜人妻有码无码中文字幕| 国产网友愉拍精品视频手机| JK制服在椅子上喷水自慰| 玩弄少妇高潮抽搐在线观看| 人妻健身房YIN乱| 国产福利无码一区在线| 亚洲AV日韩AV男人的天堂在线| 亚洲精品国产AV现线| 亚洲成AV人无码综合在线| 幻女与人XX00毛片| 人妻共享互换群| 性无码免费一区二区三区在线| 16女下面流水不遮图| 国产在线精品亚洲第一线| 766SETTPWWW色午夜COM日本| 国产婷婷视频在线观看| 亚洲欧美日韩国产成人一区| 欧美精品V欧洲高清视频在线观看| 暖暖HD免费观看王机版日本| 无敌神马在线观看2021做啥能挣钱| 四虎永久免费地址ww416| 青青草在线| 卡1卡2卡3卡4卡5免费视频| 乱卡日本一卡二卡三卡四卡兔| 日本1卡2卡3卡4卡| 少女前线b站直播sky| 日本卡一卡二卡三卡四卡| 欧美1卡2卡3卡4卡残暴在线| 影视大全下载_影视大全免费下载| 抖音在线播放视频| 中文字幕一卡二卡三卡不卡| 午夜d在线观看免费视频1| 午夜d在线观看免费视频1| 免费A片毛片免费观看| av电影网站| JAPANESE日本熟妇护士| 老师把我抱到办公室揉我胸| 果冻传媒出品在线视频| 玉女阁福利精品导航| 热99RE6久精品国产首页青柠| 夜夜春宵翁熄性放纵王土根| 成年片黄网站色大全清风阁L| 婬荡的寡妇在线播放| 最近中文2019在线观看| 337P西西人体大胆瓣开下部| 中文字幕精品一区二区三区| 国产女精品视频网站免费| 东北熟妇粗暴普通话对白视频| 高潮流白浆潮喷免费视频| 偷拍小说区图片区视频区| 日韩欧美在线综合网| 午夜福利片无码10000| 抖音短视频在线解析工具| 中文亚洲无线码成人网| 欧美做真爱免费A片| 无码午夜看片爽爽在线视频| 午夜男女爽爽影院免费观看| 日本三级香港三级人妇电影精品 | 很黄很色欧美牲交视频| 国产亚洲日韩在线三区| 国产高清在线男人的天堂| 同性男男黄网站在线观看| 同桌把我叫厕所揉我奶的经历| 国产午夜激无码Av毛片| 玩弄漂亮少妇高潮白浆完整版| 学生的裸奶头图片欣赏| 老师让我脱她乳罩摸她乳| 亚洲V日本在线电影| CHINESE野外男女FREE| 18禁美女裸身图无遮挡| 已婚丰满少妇21P| 真人性做爰试看三十分| 最近更新中文字幕第1| 公么的大龟征服了我| 被七个男人绑着玩调教| 腿张开再深点好爽办公室视频| 女美美女脱了裤衩后打开双腿| 午夜77CDY鲁鲁免费视频| 日本av免费一区二区三区播放| 老司机永久免费视频网站| 131美女做爰免费视频| 无敌神马在线播放免费版| 熟妇不带套12P| 美女脱裤子亲胸揉胸膜下刺激视频| GV在线观看网址| 男女做高潮120秒| 欧美人与动牲交 视频| 美女裸体扒开两腿让我桶| 美女被被遭强的免费视频| 欧美性白人极品HD| 免费A片在线观看全网站 | 曰本女人牲交视频视频试看| 日本免费高清一本视频| 亚洲国产日韩a在线欧美| 一品道一卡二卡三卡| 成 人 H动 漫在线播放日本| 野外亲子乱子伦视频| 美女在线观看免费视频网站A| 久久综合色一综合色88欧美| 国产高潮刺激叫喊视频| 欧美成人无码AV在线播放| 国产在线JYZZJYZZ免费| JK制服在椅子上喷水自慰| A毛片免费全部播放完整|